Hvem er vi, og hvad er vores fælles mission?

I Schaub Parken bærer vi fortiden med os, men vi tænker i lige så høj grad på fremtiden. Kombination af fortid og fremtid kommer helt konkret til udtryk på flere måder. Blandt andet genbruger vi så meget som overhovedet muligt, fra den gamle fabrik, der tidligere lå på grunden.

I Schaub Parken bærer vi fortiden med os, men vi tænker i lige så høj grad på fremtiden. Kombination af fortid og fremtid kommer helt konkret til udtryk på flere måder. Blandt andet genbruger vi så meget som overhovedet muligt, fra den gamle fabrik, der tidligere lå på grunden.

Den gamle fabrik som underlag

Vi har knust de gamle bygninger, og brugt den knuste beton som underlag i hele byggeprocessen. På den måde har vi ikke først skullet skille os af med alt beton, for blot at køre sand og jord ind til nyt underlag.

Udover at genbruge så meget som muligt fra den gamle fabrik, har vi lagt en strategi for beplantning med henblik på biodiversitet. Vi planter hjemme- hørende træer, stauder, buske og græsser, som netop understøtter en høj bio-diversitet. Vi etablerer grønne passager med græs, hvor der med fordel vil være zoner, der står uklippede af hensyn til miljø, lav drift og områdets naturlige karakter.

1. & 3. etape, af de nye, og bæredygtige, hjem spirer nu